Welcome to COMPASSION VILLAGE - LANG TU BI

Đạo Tràng Từ Bi và Làng Từ Bi long trọng tổ chức Lễ AN VỊ PHẬT vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 5 tháng 6, 2016 nhằm ngày   1 tháng 5 AL  năm Bính Thân.

Địa chỉ:  28110 Stonehouse Road . Lake Elsinore, CA 92532

Trân trọng kính mời quý Đồng hương và chư Phật tử hoan hỉ vân tập về Đạo Tràng Từ Bi tham dự vào ngày giờ nêu trên.

 Sự hiện diện của quý Đồng hương và chư Phật tử thể hiện trọn vẹn niềm tin của người con Phật, đồng thời tích cực trợ duyên cho Đạo Tràng Từ Bi trên con đường Hoằng Pháp Độ Sanh để Đạo Pháp mãi mãi được phát triển và trường tồn.

 Kính chúc quý Đồng hương và chư Phật tử cùng bửu quyến thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.

 Nam-Mô Hoan-Hỉ Tạng Bồ-Tát Ma-Ha-Tát.

28110 Stonehouse Road Lake Elsinore CA 92532 USA